Inskolning

Inskolning kallas den första tiden när barnet lär känna sina kamrater, pedagogerna och den miljö som finns på förskolan. När ni tackat ja till en plats och fått en första kontakt med din förskola kommer du att få reda på hur inskolningen går till. Under inskolningen har du ett möte med avdelningens pedagoger. Då kan du berätta om ditt barns behov och intressen, ställa frågor och rent allmänt bekanta dig med personalen.

Vår inskolning sträcker sig över fem dagar - men det kan också behövas mer tid för att ditt barn ska få en så bra start som möjligt! Räkna med att avsätta två veckor, för att det inte ska bli heldagar direkt.

Att börja på förskola innebär en stor förändring. Var inställd på att ditt barn behöver tid, tålamod och stöd för att förstå den helt nya värld han/hon kliver in i. En värld full av äventyr och spännande möten, men som också kan vara ansträngande.

Under lång tid framöver kommer ditt barn lära känna många nya barn och vuxna. Nya vänskapsband kommer att knytas mellan barn, familjer och pedagoger.

Vi strävar mot att förskoleperioden ska bli så rolig och lärorik som möjligt för barnet. Självklart är det vi vuxna på förskolan som har ett huvudansvar för barnens välbefinnande, men vi behöver också ha ett gott samarbete med dig som förälder.