Blå

Vi är en avdelning för äldre barn. I dagsläget har vi femton barn som är 5-6 år samt två pedagoger, en förskollärare och en barnskötare.

I vår dagliga verksamhet arbetar vi utifrån läroplanen (Lpfö 98/16) samt Norlandias pedagogiska koncept.

Inomhusmiljön hos oss är inbjudande och uppbyggda i mindre rum i rummet, barnen väljer station efter vad de vill göra. Vi erbjuder bland annat pyssel och spel, matematik, konstruktionslek eller en stunds mys med en bok.

Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen. I temat väver vi in matematik, naturvetenskap, språk och skapande. På Blå ska allt lärande vara lustfyllt och vi uppmuntrar till nyfikenhet och skaparglädje.

Vi går ofta iväg på utflykt till olika parker eller skogen. Närmiljön i Sörbyängen bjuder på mycket olika miljöer att utforska!

 

Förutom att vår pedagogiska dokumentation är synlig på avdelningen så sker den även genom vårt uppskattade Instagramkonto.