Röd

Vi är en avdelning för yngre barn. I dagsläget tio barn mellan 1-2 år samt två pedagoger. I vår dagliga verksamhet arbetar vi utifrån läroplanen (Lpfö 98) samt Norlandias pedagogiska koncept.

Inomhusmiljön hos oss är inbjudande och lockar till lek. Vi har en hörna för bygglekar, en hemvrå där många möten sker över en kopp kaffe med bulle och en härlig myshörna för en lugn stund med sagor.

Förutom att vår pedagogiska dokumentation är synlig på avdelningen så sker den även genom vårt uppskattade Instagramkonto.